Anayasa'da 57 madde üzerinde uzlaşıldı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin yeni Anayasa'da üzerinde mutabık kaldığı madde sayısı 57'ye yükseldi.


TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 8'i daha önce danışmanların üzerinde mutabık kaldığı madde olmak üzere toplam 9 madde üzerinde daha uzlaştı. Böylece AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin yeni Anayasa'da üzerinde mutabık kaldığı madde sayısı 57'ye yükseldi.

Uzlaşma Komisyonu, "Haberleşme hürriyeti", "insanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması", "Çevre hakkı", "Kamulaştırma" ve "Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı" başlıklı maddelerde uzlaştı. "Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliği ve korunması", "sendika hakkı", "adli kolluk" ve "konut dokunulmazlığı" başlıklı maddeler üzerinde ise genel mutabakata varıldı.

"Haberleşme hürriyeti (özgürlüğü)" başlıklı maddeye göre, herkes haberleşme hürriyetine (özgürlüğüne) sahip olacak. Haberleşmenin gizliliği ve dokunulmazlığı esas olacak.

Milli güvenliğin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya kuvvetli şüphenin varlığı halinde suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; ayrıca bu sebeplere ve adli soruşturma gereklerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemeyecek ve haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacak. Cumhuriyet savcısının yazılı emri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak Hakim, müdahaleyi izleyen en geç 48 saat içinde kararını verecek, aksi halde karar kendiliğinden ortadan kalkacak.

ÇEVRE HAKKI 

Komisyon, "Çevre hakkı" başlığında da mutabık kaldı. Buna göre, herkes çevre hakkına sahip olacak. Bu hak, insani gelişimi mümkün kılan, sağlıklı, ekosistem açısından dengeli bir çevrede yaşama, çevrenin etkili biçimde korunmasını isteme haklarını da kapsayacak.

Gelecek kuşaklara yönelik sorumlulukları da gözeterek çevreyi geliştirmek, çevre değerlerini korumak, çevre kirliliğini önlemek, çevre kalitesini yükseltmek ve gıdaların doğallığını sağlamak herkesin ve devletin görevi olacak.

Devlet doğal hayatı ve hayvanları koruyacak. Hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması amacıyla gerekli tedbirleri alacak.

"Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı" başlıklı maddeye göre ise herkes, barış içinde ve şiddetten korunarak yaşama hakkına sahip olacak. Devlet bu hakkı güvence altına almak amacıyla silaha erişimini zorlaştıracak önlemleri alacak.

Devlet, toplumsal kesimler arasında veya belli bir toplumsal kesime yöneltilmiş nefreti teşvik eden ve yayan her tür söylem ve faaliyetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapacak ve etkin ve caydırıcı önlemler alacak. Bu madde; savaş kışkırtıcılığı, militarizm ve ırkçılık gibi söylemlerin ve her türden ayrımcılığın önlenmesini ve barış kültürünün geliştirilmesini de içerecek.

KOMİSYON HER GÜN ÇALIŞACAK 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında yaptığı toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şahin, komisyonun çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yargı bölümü, temel hak ve özgürlükler bölümüyle ilgili üstünde mutabakat sağlanamamış, ancak danışmanların biraz daha iyileştirme yaptığı maddeler üzerinde mutabakat sağlama amacıyla çalışmalar şu anda yürüyor. Bu hafta her gün çalışmalar, aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki hafta bayram ama pazartesi ve salı günü mesai var. Çalışmalarımızı o günlerde de sürdürmek istiyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar mutabakat sağlanmış madde sayısını artırabilmektir. Asıl hedefimiz mutabakatla yeni bir anayasayı milletin önüne koyabilmektir. Komisyonumuz bu amaçlarını sürdürebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler: TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu AK Parti CHP MHP BDP yeni Anayasa mutabık kaldığı maddeler sayısı 57 oldu