USD
5,4702
EURO
6,2049
ALTIN
229,2268

İMKANSIZ KELİMESİNİ ÇİZEN GAZETECİ ERTUĞRUL AKBAY OĞLU BURAK’A HASRET ÖLDÜ

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. SÖZCÜ ailesi olarak Ertuğrul Akbay’a Allah’tan rahmet, ailesine de sabır diliyoruz. Türkiye’nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettik. İLK TÖREN GAZETE BİNASINDA 80 yaşında gözlerini yuman Ertuğrul […]

İMKANSIZ KELİMESİNİ ÇİZEN GAZETECİ ERTUĞRUL AKBAY OĞLU BURAK’A HASRET ÖLDÜ

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

SÖZCÜ ailesi olarak Ertuğrul Akbay’a Allah’tan rahmet, ailesine de sabır diliyoruz.

Türkiye’nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettik.

İLK TÖREN GAZETE BİNASINDA

80 yaşında gözlerini yuman Ertuğrul Akbay için yarın sabah saat 10:30’da Halkalı’daki Sözcü Gazetesi binasında tören düzenlenecek.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN ZİNCİRLİKUYU’DA DEFNEDECEĞİZ

Akbay’ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

DUAYEN GAZETECİ ERTUĞRUL AKBAY’IN HAYATI

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Gölge Adam olarak da iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkartması mesleğindeki ününe ün kattı.

1985 yılında “Gölge Adam” adında gazete çıkarmaya başladı.

8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.

Ertuğrul Akbay için imkansız yoktu…

Türk basının duayen ismi Ertuğrul Akbay bugün aramızdan ayrıldı. Meslektaşları tarafından “olmazı olur yapan gazeteci” olarak tanımlanan Ertuğrul Akbay’ın dilinde “imkânsız” kelimesinin karşılığı yoktu.

“24 saat çalışan gazeteci” olarak bilinen Ertuğrul Akbay, Türk basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biriydi. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo’daki Pigme’lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlarda hep onun imzası vardır.

Halkın ilgiyle, meslektaşlarının ise gıptayla takip ettiği Er­tuğ­rul Ak­bay, Celal Bayar’dan Demirel’e, Ecevit’e, Erbakan’a ve Özal’a kadar birçok siyasi liderle ‘çok öze­l’ rö­por­taj­lar yap­tı.Ak­bay’ın, mer­hum Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Öza­l’­la yap­tı­ğı rö­por­taj­lar ise çok ses ge­tir­miş­ti.

GÖLGE ADAM

KİTABI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ef­sa­ne ga­ze­te­ci Er­tuğ­rul Ak­bay, 2013 yılında “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” ki­ta­bıy­la okur­la­rıy­la bu­luş­ma­nın he­ye­ca­nı­nı yaşadı. Ak­bay, “Genç ve Sağ­lık­lı kal­ma­nı­n” sır­la­rı­nı an­lat­tı­ğı ki­ta­bın­da ya­rım as­ra yak­la­şan ga­ze­te­ci­lik anı­la­rı­na da ge­niş yer ve­rdi.

Ertuğrul Akbay’ın Pigmelerle ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirmişti.

“Ben ne dok­to­rum, ne di­ye­tis­yen, ne de spor ho­ca­sı­yım… Ben bir ko­ba­yı­m” ön­sö­züy­le baş­la­yan ki­tap­ta Ak­bay, ta­ma­men ken­di de­ne­yim­le­ri okur­la­rıy­la pay­la­ştı. Akbay kitabı icin“Ga­ze­te­ci ol­mam sa­ye­sin­de yı­lın ne­re­dey­se 9 ayı­nı yurt dı­şın­da ge­çi­rir­dim. Bu sa­ye­de Kaf­kas­la­r’­da 3 ay ka­dar ya­şa­ dım. On­lar­dan Kaf­kas usu­lü bes­len­me­nin öne­mi­ni öğ­ren­dim.

Bu ara­da Kaf­kas­lar’da, uzun ve sağ­lık­lı ya­şa­ma­yı yıl­lar­dır araş­tı­ran Tıp Kon­se­yi Üye­si Prof. Sul­ta­nov ile ta­nış­tım. Sul­ta­no­v’­dan uzun ya­şa­mak için ne­ler ye­me­li, ne­ler iç­me­li, ne­ler yapılması gerektiğini öğ­ren­dim. Hin­dis­ta­n’­da Hint fa­kir­le­ri ara­sın­da da ay­lar­ca kal­dım. Bu­ra­da 5 du­yu eği­ti­mi­ni, me­di­tas­yo­nu, öğ­re­nip bi­linçal­tı gü­cün­den fay­da­lan­ma yön­te­mi­nin eğitimini aldım.
Öte yan­dan, ayak bas­ma­dı­ğım kı­ta kal­ma­dı. Her git­ti­ğim yer­de de sağ­lık­la il­gi­li araş­tır­ma­lar yap­tım. So­nun­da genç ve güç­lü ka­lıp uzun ya­şa­mak için ne­ler ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dim. Öğ­ren­dik­le­ri­mi de bu ki­ta­bım­da an­lat­tım” değerlendirmesini yaptı. Akbay’ın kitabı çıktığı ilk gün 35 bin satarak, büyük bir satış başarısı elde etti.

DENEYİMLERİNİ HER PLATFORMDA PAYLAŞTI

İlerleyen dönemde Ertuğrul Akbay, Türkiye’nin bir çok kentinde katıldığı konferanslar ve düzenlediği panellerle deneyimlerini paylaştı. Televizyon ve radyo yayınlarıyla da okurlarıyla buluşan Akbay, “Duyduğum sosyal sorumluluk nedeniyle tecrübelerimle elde ettiğim bilgileri herkes yararlansın diye yazılı ve görsel medyada fırsat buldukça anlatmaya çalışıyorum” diyordu.sozcu.com.tr

 

YORUMLAR


    0 YORUM

İMKANSIZ KELİMESİNİ ÇİZEN GAZETECİ ERTUĞRUL AKBAY OĞLU BURAK'A HASRET ÖLDÜ | Olay Haber
Google Analytics Alternative